Alén do mar – Oscar Ibañez

Oscar Ibáñez nos presenta este trabajo de música Folk, donde algunos entendidos sorprendidos por su calidad, lo sitúan a nivel de Milladoiro y Carlos Núñez.

Como buen vecino de Poio (Pontevedra), aprovecha para hacer un poco de patria y rememorar a su paisano «Colón»,  recuperando unos poemas olvidados de «Ramón Cabanillas».

 

WWW.OSCARIBANEZ.COM

 

De aquén e de alén do mar

(Prólogo XURXO SOUTO)

 

 

De aqué e de alén do mar
De aqué e de alén do mar

¡O que Celt desotóu contra o Destiño,

poñendo por volado o fondo mar,

segulndo sempre ó sol no seu camiño

Colón, filio de Celt, teño de atar!

Somos un pobo de artistas. Na cerna da música galega está a mestura. Un salgado alimento de vida que chegou -que segue a ir e vir- polos camiños do mar. Par. cosmopolitas nós. Todos temos un avó que parou en Buenos Aires, todos unha bisavoa que aprendeu en Cuba o son do danzón.

Sábeo ben Oscar Ibáñez, o gaiteiro de Porto Santo (nota 1). inquedo, virtuoso, aprendeu dende moi novo a arte do toque pechado dos vellos mestres de Pontevedra. E conforme máis rabuñaban os seus dedos na enxebreza, máis recendía no punteiro o son de América.

Como Ricardo Pórtela, Os Soutelos de Montes, don Perfecto Feijoo co seu coro Aires d’a Terra, como fixera hai máis dun século o Ventosela, Oscar tamén cruzou o Atlántico. E enleadas nesas síncopes africanas que fan bailar ao Novo Mundo -tango, candombe, danzón ou choro o gaiteiro de Porto Santo encontrou as melodías desta ribeira.

Aquén e alén do mar. Oscar estaba preparado. E un día do ano 96, cando andaba a procurar máis saber nos arquivos do Museo de Pontevedra -fonte vizosa dos seus propios mestres-, descobre a profecía. Falo do poema O filio de Celt de Ramón Cabanillas. Conforme o le por vez primeira recoñécese nos seus versos e asúmeo, emocionado, coma unha encomenda: Compre reunir unha tribo, alianza salgada de talento, e crear a gran rapsodia transatlántica.

Antes da historia, o heroe Celt, caminando sempre cara o oeste, seguindo a rota do sol, conduce a súa tribo até os eidos de Galicia, Canso da viaxe, aquí espeta a súa espada. E -prodixio extraordinario- da fenda no chan agroma auga, sepáranse as térras, e afástase, vagando polo océano, ese anaco de mundo que algún día haberemos chamar América.

Miles de anos despois, onda o Lerz, río máxico, medra un emporio do mar: Helenes, peirao de arribada das naves de Irlanda. Alírecala a «Gallega», caravela abenzoada que un descendente de Celt -Colón de Porto Santo- será quen de guiar até a outra ríbeira. (nota 2)

En todas as fisterras atlánticas latexa un mesmo arquetipo: O océano como sinónimo de morte. Mais non morte como destrución, senón como coñecemento absoluto, o Alén, ese misterio que nos transcende.

Velaí o camiño de Santiago, viaxe física símbolo dunha gran viaxe interior. Canto máis avanza o peregrino cara o oeste, maior é a súa sabedoría. Día a día tras da rota do sol, até chegar ás portas do Máis Alá, á fin do mundo.

Por iso todas estas ribeiras falan da illa do paraíso. Situada na outra banda do mar maior, só poderán acceder a ela as persoas verdaderamente sabias: O xardín das Hespérides, o Tir na Nog dos mitos irlandeses, a illa de San Brandan ou de Santo Amaro navegante.

Moitos a procuraron e tivo que ser Colón, da xente de Celt, quen revelase para sempre o seu misterio.

Ofuturo é o pasado. Tivo que ser outro de Porto Santo, Oscar Ibáñez, quen lie puxese son a esta epopea: A grande aventura dos galegos polos caminos do mar -dende a Moureira a Cuba, dende Arxentina a Raxó-, viaxe de ida e volta que non acaba aínda que acabe o mar.

Todo estaba escrito, abofé. Atou Colón as térras que Celt desatou. Só cumpría que Oscar Ibáñez, gaiteiro! e a súa Tribo convertesen en música tanta viaxe, tanta vida, tanto océano!

1 Porto Santo -parroquia de San Salvador, concello de Poio- é tamén o lugar orixe do almirante Colón. Así o publicou en 1914 Celso García de la Riega. Dende entón varios estudos continuaron a achegar datos que avalan esta tese. E San Salvador foi precisamente o nome que elixiu Colón para bautizar a primeira térra que atopou alén do Atlántico.


2  Todos en Pontevedra saben que Colón naceu na outra beira da ría. Sábeno tamén na outra banda do mar. Velaí na Florida, Ponte Vedra Beach -antes Mineral City-, que mudou de nome por decisión dos seus vecinos para honrrar cada día á térra natal do descubridor de América.

 

alen do mar - oscar ibañez
alen do mar – oscar ibañez

O fillo de Celt – fragmentos

Ramón Cabanillas

A tribu ía en precuro

dunha lonxana térra

que soñara,

na que no-había sombra

nin escuro,

onde era a luz, eternamente serea,

limpa, maina e serea.

Do gran Celt ó comando

os guerreiros do clan á descoberta

e ó seu acougo os vellos, os meniños

as mulleres o gando,

seguindo ó sol na súa ruta certa,

rompendo touzas virxes, sin camiños

as almas acendidas,

nos beizos as cancións dos adiviños

e dos bardos druídas,

a tribu ía adiantando quedamente

até que a luz morría no oucidente.

Xornada tras xornada

unha morna mañán de primaveira

ollóu a tribu pola vez primeira

-pasmada, latexante,

ateigados os peitos de ledicia-

a terra benamada

que, séculos adieante

foi chamada Galicia.

Tremente, Celt, baixou do seu asento

e espindo a antiga, milagreira espada

no circo astral dun dolmen de conxuro

polas mans dun loxano abó forxada,

con brazo forte e duro,

até a cruz do batido empuñamento

afundéuna no chan.

Erguéuse un vento

que abateu os chouzales con estrondo

e a terra esburacada

no seu máis irto fondo

foi fendida e ó longo separada.

Polo furo, xurdéu o mar bruante

lanzando ó creo inxente e inmenso

tormentoso, arrabiado, asoballante

que brandando caiéu no aberto laño.

A terra virxe, por demáis belida,

da celénica tribu inda iñorada,

de albas escumas, arredor cinguida,

nas ágoas a ferver ficóu vagante

e cara ó sol que morre encamiñada,

paseniño alonxóuse mar adiante.

Neto dos netos do gran Celt, un día,

do Lerz, o sagro río, na ribeira,

axexa do outo mar a lonxanía,

coa alma nun ensoño viaxeira,

garrido mozo de mirar sereo

que na inquedade dun estrano arrobo,

ve locir as estrelas de outro ceo

e soña eos irmáns dun mundo novo.

De volta dun viaxe,

polos mares da Irlanda,

-dezaoito remeiros cada banda,

tódolos trintaseis do seu linaxe-

bota os rizóns ó pé da antiga ponte

antre a bulla da xente cramorosa,

o veleiro navio que comanda

Domingo Fonterosa.1

 Ó crarordo luar

a cibdade sosega.

E alá, medio da ría silenzosa,

encendéuse a brilar

a farola de proa de «A Gallega»;

a caravela sagra e misteriosa

que un dia verá térra alén do mar!

O mozo que axexaba

os camiños do mar na lonxanía,

axoenllado de dolor choraba

fonda e segreda coita,

cando, da noite á donda claridade,

trasposto ó ceo, escoita

a voz da Saudade:

«¡Tí eres, Ti, o unxido e o escolleito!

¡O Mar das Trevas, longo e tromentoso

aberto e ceibe está; grorioso feito

ten de ser o teu soño miragroso!

¡O que Celt desatóu contra o Destiño,

Poñendo por valado o fondo mar,

Seguindo sempre ó sol no seu camiño

Colón, filio de Celt, teño de atar!»

 

Nota do editor: Domingo Fonterosa, heterónimo do propio Colón de Pontevedra, pois compendia o nombe do seu pai, Domingo Colón e o apelido da súa nai Susana Fonterosa.

Desconcierto ante el anunció del traslado de la estatua de Cristóbal Colón de la Plaza Colón

 

 

Diana Martínez Barrios

Nos encontramos asombrados ante la intención de trasladar un monumento icónico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como es el Monumento a Cristóbal Colón, el cual al igual que aquella estatua ubicada en Barcelona – España, que señala hacia el nuevo mundo; pero más allá de la representatividad de dicha figura, discutible para algunos, nos encontramos frente un nuevo avasallamiento de la autonomía de la ciudad, que pareciera a las autoridades nacionales no importarle, aún avanzando sobre el Patrimonio histórico, cultural y simbólico de los porteños.

Días pasados, se ha denunciado en la Legislatura la realización de una obra de construcción en el mismo patio histórico del Cabildo, testigo del nacimiento de nuestra Nación, esta obra no sólo atentaba contra el Patrimonio, sino también, carecía de los permisos de construcción necesarios y acordes a la Ley vigente.

Colón en Mar del Plata
Colón en Mar del Plata

El Monumento a Colón, que da el nombre a la Plaza homónima ubicada detrás de la Casa Rosada y Av. Rábida, frente a lo que eran las antiguas costas del Río de la Plata, ha sido un obsequio de la colectividad italiana, obra del escultor Arnaldo Zocchi, en el marco de la celebración del Centenario de la Revolución de Mayo y desde 1921 ha estado allí, siendo testigo de grandes hechos históricos y formando parte de una postal clásica de nuestra Ciudad.

Esta nueva desconsideración hacia los vecinos de Buenos Aires, imbuida de un revanchismo que desconoce la realidad histórica de nuestra raíz cultural, y avanza sobre los derechos propios de la identidad, llama a hacer un reclamo contundente por la defensa de esta obra significativa, por el pleno ejercicio de las leyes de la Ciudad en defensa del valor patrimonial. Por ello, convoco a la comunidad, las organizaciones defensoras de nuestra identidad y el Patrimonio a manifestarse como en tantas otras oportunidades, ha mantener lo que es propio de la Ciudad.

Diputada Diana Martínez Barrios
Presidenta Comisión Especial de
Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Por Diana Martínez Barrios

22-3-2013  – http://www.parlamentario.com/articulo-8606.html

La aventura coloniana vuelve a Madrid

UN GRAN PASO EN LA  INVESTIGACIÓN COLONIANA. EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA, NOS ABRE SUS PUERTAS.

LA TEORIA GALLEGA,  GANA  AMIGOS  Y COLABORADORES.

El documental,  se enriquece con asombrosas imágenes y aportaciones.

Por  P. M. G. gabinete prensa de la A.C. Cristóbal Colón Galego (fotos de la A.C.C. Colón Galego)

El pasado día 21 de Febrero, se consumaba un ansiado pero difícil proyecto, del que — por su dificultad –  solo algunos Colonianos  conocían: La entrega para su posterior

estudio y análisis por parte de los científicos del I.P.C.E. de los documentos depositados por la familia “De La Riega” en la Casa de Colón en Poio, Pontevedra.

 

 

Celso_garcia_de_la_riega

 

 

 

Éste paso, permitirá  tres  importantes objetivos:

 

1.-  Saber si los documentos son reales, originales y auténticos;  y de serlo, serían anteriores al DESCUBRIMIENTO,  y  conteniendo  el apellido COLON (tal y como el universal nauta lo escribió en sus principales documentos, y como  mandó firmar a sus descendientes).

Sería así la Teoría Gallega,  la única que podría documentalmente, demostrar éste hecho. Y sobre los  mismos documentos presentados por D. Celso García de la Riega, en 1898.

Aún siendo –hoy en día-  innecesarios para demostrar  ésta Teoría Gallega, por la posterior aparición de más documentos, y las inscripciones pétreas  aparecidas posteriormente (Santa María la Mayor y Cruz de Porto Santo).

Pero además, éste estudio,  defendería  y certificaría para un futuro la originalidad de los mismos, frente a la aparición de futuras copias.

 

2.- El “intentar” saber si bajo las caligrafías dadas por “falsas” (por los estudiosos de la época, que ahora no vamos a entrar a valorar)  a principios del siglo XX (y después de muerto don Celso García de la Riega) no había intención de engaño, sino solamente de “avivar” una grafía poco clara para que se leyese mejor, y pudiese ser reproducida en la publicación –y con los métodos- de la época (1914).

 

3.- Rehabilitar la figura del Estudioso Investigador pontevedrés don Celso García de la Riega, tachado de falsario, después de su muerte.

 

Registro general de bienes culturales. IPCE
Registro general de bienes culturales. IPCE

 

Sin título-3 Sin título-4 Sin título5 Sin título-5 Sin título-6 Sin título-7 Sin título-8 Sin título-9 Sin título-10 Sin título-11 Sin título-12

Banda sonora del documental: La clave de Cristóbal Colón, el noble gallego que descubrió América

Anxo Xaura

Dedicado ó Galego mais universal de todolos tempos: Cristobal Colón!

Pica aquí para ESCUCHARLO:  ”Colón Galego”

Podéis solicitarlo ya en nuestro correo editorial, incluyendo vuestra dirección de envío y pagando con paypal o bien por transferencia.

 

Preséntovos o meu derradeiro traballo musical «Colón galego», adicado ao galego máis universal de todo-los tempos. Cristóbal Colón.
Quero espresa-lo meu agradecemento a Carlos, de Oeral ediciones, polo seu alento e apoio infatigable. Sen él este traballo non tería nuca visto a luz.
Se queredes saber mais sobre esta fascinante historia -a orixe galega do almirante Don Cristóbal Colón- Recoméndovos o libro «La clave de Cristóbal Colón» de Carlos de Vilanova:

 

¿Sabías que Celso García de la Riega, a principios do século XX, atopou nos arquivos de Pontevedra, documentos que demostran que Colón era galego?
¿E que a tese de De la Riega foi aceptada como certa polos medios de comunicación mais prestixiosos do mundo, e que só caeu en desgracia tras ser acusado don Celso, despois da súa morte, de falsificador? Hoxe, tras examina-los documentos de De la Riega con técnicas modernas, quedou absulutamente demostrada a autenticidade dos mesmos.
¿Sabias que o prestixioso historiador e marino, D. Alfonso Philippot, de incuestionable seriedade, demostrou, mais alá de calquera duda razoable, que Cristóbal Colón e Pedro de Soutomaior, mais coñecido como Pedro «Madruga», eran a mesma persoa?
¿Sabías que a firma de Colón, que asemella algunha sorte de xeroglífico ou acertixo, e que trouxo de cabeza aos sabios durante 500 anos, foi por fin descifrada por Philippot, e consta das iniciais, por orden cronolóxico, dos ascendentes en línea directa de Pedro de Soutomaior? ¡É o arbol xenealóxico de Madruga!… Unha pista que deixou o almirante para nos.
Sabías que a personalidade e a vida de Colón distan moito das versions oficiais, que nolo pintan casi como un beato? Colón foi, na xuventude un terrible corsario ó servizo de Francia, e despois un despótico e sanguinario señor feudal. ¡Que lles pregunten aos Irmandiños!
A realidade supera a ficción, e a vida de Colón foi unha fascinante historia con piratas, batallas, intrigas, aventuras navales ¡E moitas cousas mais!!!
Se che interesa esta apaixoante historia recoméndoche a lectura do libro de Carlos de Vilanova «La clave de Cristóval Colón«, mentras escoitas a miña música, que adiquei á verdade sobre Cristóval Colón ¡Quer era galego!

Colón-Galego1

 

 

El «Mapfre», tras los pasos de Cristóbal Colón

El barco de Pedro Campos parte rumbo a Palos, punto de salida de la gran aventura

Fuente: Faro de Vigo

JUAN MARTÍNEZ – PONTEVEDRA El Real Club Naútico de Sanxenxo acogió ayer la presentación de la Ruta del Descubrimiento de Colón-Desafío Mapfre 2013, que está previsto que se inicie hoy en Baiona. Antes de la rueda de prensa se firmó un convenio entre la alcaldesa del Concello de Sanxenxo, Catalina González, y el director del proyecto y presidente del RCN Sanxenxo, Pedro Campos, para llevar el logotipo y promocionar Sanxenxo por todo el mundo.

En el acto de presentación estuvieron presentes también el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete; la diputada provincinal, Ana Isabel Vázquez; el presidente de Portos de Galicia, Juan José Durán, el presidente de la Federación Española de Vela, José Ángel Rodríguez; el director territorial de Mapfre, David Rey, así como el representante del Monte Real Club de Yates, de Baiona, Miguel Lago, junto con los deportistas Fernando Echávarri e Iker Martínez.

La tripulación del barco Mapfre tiene previsto hacer el récord de tiempo de la singladura entre la localidad de Palos y la población americana de San Salvador, que es en donde desembarcó por primera vez Cristóbal Colón.

La intención es hacerlo en once o doce días y para ello procurarán elegir las mejores condiciones meteorológicas, entre la localidad española y la meta.

La alcaldesa manifestó su alegría por que el equipo de Pedro Campos siga teniendo su base en Sanxenxo y poder ofrecer las instalaciones para que puedan entrenar. Por su parte, Pedro Campos reconoció que «es un orgullo poder hacer el viaje en un barco que está fabricado totalmente en España y contar con una tripulación con muchos gallegos, y los que no lo son ya casi están asentados en Galicia. Vamos a tratar de conseguir un récord que sea muy difícil de superar en el futuro, pues la idea es que a partir de ese momento otras tripulaciones de todo el mundo intenten rebajar esa marca, y para ello los tiempos serán controlados por la Federación Española, en las diferentes ciudades en las que tengamos que parar».

Por su parte, Fernando Echávarri sobre el viaje señaló que «queremos aprovechar los vientos alisios para superar las Canarias, y después ya se verá». Sobre las condiciones de la ruta, el navegante afirma que «va a ser algo similar a una vuelta al mundo. Seremos trece o catorce tripulantes y trataremos de hacer una navegación agresiva para llevar el barco lo más rápido posible. Vamos a contar con Iker Martínez en el barco y eso es una garantía, pues lo conoce a la perfección».

Lo mismo manifestó Iker Martínez, el otro olímpico, al señalar que «me llevé una sorpresa al encontrar el barco impecable, ya había acabado bien la Vuelta al Mundo, pero siempre es una satisfacción subir a un barco en tan buenas condiciones, lo han dejado perfecto». En relación a la travesía, Iker afirma «trataremos de ir a tope. Hay que ir rápidos, pero seguros, porque siempre hay mucho riesgo».

Tras partir desde Sanxenxo, el barco llegó por la tarde a Baiona, donde se encontró con la réplica de la carabela «Pinta». Hoy se procederá a la firma del acuerdo por el cual el ‘VO 70 Mapfre’, será embajador de la Candidatura a Patrimonio de la Humanidad de los Pueblos Colombinos de España.

Conferencia na Casa galega de Madrid sobre o Colón galego

Coa conferencia «Cristóbal Colón Gallego. A teoría de Celso García de la Riega a estudo e actualización», que conmemora a que ofreceu o seu antepasado hai 114 anos

 

Guillermo García de la Riega, J.R.Ónega y E.E. Meruéndano

Guillermo García de la Riega, J.R.Ónega y E.E. Meruéndano

GUILLERMO GARCÍA DE LA RIEGA PRESENTOU NA CASA DE GALICIA A TEORÍA DA GALLEGUIDAD DE COLÓN QUE DEFENDEU CELSO GARCÍA DE LA RIEGA

Madrid, 20 de decembro de 2012. – Guillermo García de la Riega Bellver, biógrafo e bisneto de Celso García de la Riega, explicou hoxe na Delegación da Xunta de Galicia en Madrid-Casa de Galicia a defensa que realizou o seu antepasado da galleguidad de Cristóbal Colón, na conferencia «Cristóbal Colón Gallego. A teoría de Celso García de la Riega a estudo e actualización».

O acto realizouse coa colaboración da “Asociación Cristóbal Colón Gallego, Celso García de la Riega”, cuxo presidente, Eduardo Esteban Meruéndano, acompañou o conferenciante, que foi presentado polo delegado da Xunta de Galicia en Madrid, José Ramón Ónega. Entre os asistentes ao acto estaban Cristóbal Colón de Carvajal «Duque de Veragua» e o presidente do Conselo Social da Universidade de Vigo, Ernesto Pedrosa Silva, que impulsa a investigación histórica.

Ónega valorou que a tese defendida por De la Riega merece que sexa considerada polos historiadores e pola cidadanía en xeral e recordou que el mesmo acomete no libro «Los judíos en la historia de Galicia», do que é autor, a posible galleguidad de Cristóbal Colón porque, sinalou, tamén se dicía que podía ter sangue xudeu.

Meruéndano informou de que a conferencia ofrecida hoxe na Casa de Galicia conmemora do 114 aniversario da conferencia que deu Celso García de la Riega, escritor e investigador, e o que se persegue é dar a coñecer a teoría e revitalizala con novas achegas e descubrimentos, así como «rehabilitar» a Celso García de la Riega, ao que na Asociación que preside consideran «o grande esquecido pola intelectualidade galega».

Pola súa banda, o conferenciante explicou que o 20 de decembro de 1898 Celso García de la Riega dió unha conferencia en Madrid, na Sociedade Xeográfica, na que presentou a súa teoría sobre a orixe de Colón, cuestionando que fose xenovés, acompañado dos documentos encontrados en Pontevedra co apelido «de Colón». Eran documentos notariais, do concello e das confrarías pontevedresas neles aparecían nomes como: Bartolomé, Domingo o vello, Domingo o mozo, María, Blanca, Alfonso, Juan e Constanza, todos, «de Colón».

 

C. Colón de Carvajal, su mujer y Ernestro Pedrosa, entre el público
C. Colón de Carvajal, su mujer y Ernestro Pedrosa, entre el público

Documentación, toponimia e idioma

O baseou a tese da orixe colón galega en tres fundamentos: documentación, toponimia e idioma, dos que presentou unha serie de probas. Aos documentos xa mencionados sumou que, dixo, os nomes que foi poñendo Cristóbal Colón conforme ía descubrindo accidentes xeográficos correspóndense coa toponimia que aparecen na Ría de Pontevedra, Vilagarcía, Vigo, Muros e Noia, Camariñas e Pontevedra cidade. Así temos:
San Salvador, Portosanto (Poio), Punta Galea (Illa Ons), San Miguel, Santa Catalina, San Juan Bautista, San Nicolás (Confrarías ou gremios de Pontevedra), entre outros. Engadiu que o 18 de decembro de 1492 Colón celebrou a festividade da Virxe da O, Patroa da cidade de Pontevedra e foi a única festividade que celebro na primeira viaxe.
En canto ao idioma, mantivo que o célebre navegante usaba moitas palabras galaico-portuguesas e algunhas exclusivamente galegas: espeto, iso, por hizo; boy, por buey e dito, por dicho; debuxar, forno…etc.

 

Investigadores
Indicou así mesmo que a teoría exposta na conferencia inicial tivo un grande éxito que logo ampliou Celso García de la Riega coa publicación en 1914 do libro: «Colón Español, Orixe e patria».

Despois da súa morte en 1914, aos 70 anos e aos poucos días da publicación do libro, apareceron outros investigadores que recolleron a súa testemuña e foron ampliando os tres fundamentos da súa teoría: apareceron máis documentos co apelido «de Colón», máis palabras galegas conforme se estudaba as cartas e manuscritos de Cristóbal Colón e en canto a toponimia indicou que hai contabilizados 125 topónimos correspondentes coas Rías, correspondendo case un 80% a Ría de Pontevedra, algúns dos cales presentan a mesma morfoloxía ou orografía entre a orixe do nome e o novo bautizado (Ej.: Baía de Porto Santo, baía de Santo Tomé…).

García de la Riega Bellver tamén se referiu a outros investigadores. Dixo que dende o investigador Enrique Zas (da Real Academia Galega), o personaxe se identificaba cun nobre galego e que as investigacións efectuadas por Alfonso Philippot chegaron á identificación do Descubridor como «Pedro Madruga», Pedro Álvarez de Sotomayor; nobre con quen concorda a súa identidade e paralelismo de vidas.

 

GABINETE DE COMUNICACIÓN DA XUNTA DE GALICIA EN MADRID, CASA DE GALICIA

Conferencia sobre la galleguidad de Cristóbal Colón en la Casa de Galicia en Madrid

Con la conferencia “Cristóbal Colón Gallego. La teoría de Celso García de la Riega a estudio y actualización”, que conmemora la que ofreció su antepasado hace 114 años

Aspecto de la sala durante la conferencia

GUILLERMO GARCÍA DE LA RIEGA PRESENTÓ EN LA CASA DE GALICIA LA TEORÍA DE LA GALLEGUIDAD DE COLÓN QUE DEFENDIÓ CELSO GARCÍA DE LA RIEGA
Madrid, 20 de diciembre de 2012. – Guillermo García de la Riega Bellver, biógrafo y bisnieto de Celso García de la Riega, explicó hoy en la Delegación de la Xunta de Galicia en Madrid-Casa de Galicia la defensa que realizó su antepasado de la galleguidad de Cristóbal Colón, en la conferencia “Cristóbal Colón Gallego. La teoría de Celso García de la Riega a estudio y actualización”.

El acto se realizó con la colaboración de la “Asociación Cristóbal Colón Gallego, Celso García de la Riega”, cuyo presidente, Eduardo Esteban Meruéndano, acompañó al conferenciante, que fue presentado por el delegado de la Xunta de Galicia en Madrid, José Ramón Ónega. Entre los asistentes al acto estaban Cristóbal Colón de Carvajal «Duque de Veragua» y el presidente del Consello Social de la Universidad de Vigo, Ernesto Pedrosa Silva, que impulsa la investigación histórica.

Ónega valoró que la tesis defendida por De la Riega merece que sea considerada por los historiadores y por la ciudadanía en general y recordó que él mismo acomete en el libro “Los judíos en la historia de Galicia”, del que es autor, la posible galleguidad de Cristóbal Colón porque, señaló, también se decía que podía tener sangre judía.

Meruéndano informó de que la conferencia ofrecida hoy en la Casa de Galicia conmemora del 114 aniversario de la conferencia que dio Celso García de la Riega, escritor e investigador, y lo que se persigue es dar a conocer la teoría y revitalizarla con nuevos aportes y descubrimientos, así como “rehabilitar” a Celso García de la Riega, al que en la Asociación que preside consideran “el gran olvidado por la intelectualidad gallega”.

Por su parte, el conferenciante explicó que el 20 de diciembre de 1898 Celso García de la Riega dió una conferencia en Madrid, en la Sociedad Geográfica, en la que presentó su teoría sobre el origen de Colón, cuestionando que fuese genovés, acompañado de los documentos encontrados en Pontevedra con el apellido “de Colón”. Eran documentos notariales, del concejo y de las cofradías pontevedresas en ellos aparecían nombres como: Bartolomé, Domingo o vello, Domingo o mozo, María, Blanca, Alfonso, Juan y Constanza, todos “de Colón”.

 

Cristóbal Colón de Carvajal (Izqda), su mujer y Ernesto Pedrosa (dcha)
Cristóbal Colón de Carvajal (Izqda), su mujer y Ernesto Pedrosa (dcha)

Documentación, toponimia e idioma

El basó la tesis del origen colón gallego en tres fundamentos: documentación, toponimia e idioma, de los que presentó una serie de pruebas. A los documentos ya mencionados sumó que, dijo, los nombres que fue poniendo Cristóbal Colón conforme iba descubriendo accidentes geográficos se corresponden con la toponimia que aparecen en la Ría de Pontevedra, Vilagarcía, Vigo, Muros y Noia, Camariñas y Pontevedra ciudad. Así tenemos:

San Salvador, Portosanto (Poio), Punta Galea (Isla Ons), San Miguel, Santa Catalina, San Juan Bautista, San Nicolás (Cofradías o gremios de Pontevedra), entre otros. Añadió que el

el 18 de diciembre de 1492 Colón celebró la festividad de la Virgen de la O, Patrona de la ciudad de Pontevedra y fue la única festividad que celebro en el primer viaje.

En cuanto al idioma, mantuvo que el célebre navegante usaba muchas palabras galaico-portuguesas y algunas exclusivamente gallegas: espeto, iso, por hizo; boy, por buey, y dito, por dicho; debuxar, forno…etc.

 

Investigadores

Indicó asimismo que la teoría expuesta en la conferencia inicial tuvo un gran éxito que luego amplió Celso García de la Riega con la publicación en 1914 del libro: “Colón Español, Origen y patria”.

Después de su muerte en 1914, a los 70 años y a los pocos días de la publicación del libro, aparecieron otros investigadores que recogieron su testigo y fueron ampliando los tres fundamentos de su teoría: aparecieron más documentos con el apellido “de Colón”, más palabras gallegas conforme se estudiaba las cartas y manuscritos de Cristóbal Colón y en cuanto a toponimia indicó que hay contabilizados 125 topónimos correspondientes con las Rías, correspondiendo casi un 80% a Ría de Pontevedra, algunos de los cuales presentan la misma morfología u orografía entre el origen del nombre y el nuevo bautizado (Ej.: Bahía de Porto Santo, bahía de Santo Tomé …).

García de la Riega Bellver también se refirió a otros investigadores. Dijo que desde el investigador Enrique Zas (de la Real Academia Gallega), el personaje se identificaba con un noble gallego y que las investigaciones efectuadas por Alfonso Philippot llegaron a la identificación del Descubridor como “Pedro Madruga”, Pedro Álvarez de Sotomayor; noble con quien concuerda su identidad y paralelismo de vidas.

Béthencourt admite una relación entre Cristóbal Colón y Beatriz de Bobadilla

ALBERTO GARCÍA SALEH LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fuente: LaProvincia.es


El historiador Antonio de Béthencourt Massieu admite «una posible relación sentimental» entre Cristóbal Colón y Beatriz de Bobadilla, sobre todo durante el segundo viaje que el conquistador hizo a América. Béthencourt hizo estas declaraciones ayer, en la Casa de Colón, durante la presentación del libro de Carlos Álvarez La señora en donde el escritor soriano y afincado en las Islas, aborda la vida de Beatriz de Bobadilla y Ossorio en la corte de los Reyes Católicos y más especialmente en la conquista de Canarias.
El historiador, que intervino en un acto en el que también participaron la catedrática de Filosofía Rosario Miranda Juan; el arquitecto y urbanista Faustino García Márquez, y el propio autor de la novela, señaló que «el prestigio de Colón era evidente» y la conocida como la cazadora «necesitaba una protección» que ya no le proporcionaba su tía, marquesa de Moya, pero que luego encontró en Fernández de Lugo, «por lo que es muy probable esa relación que tuvo con el almirante». En este sentido, el historiador señala que «no cabe la menor duda de que sus encuentros amorosos con el rey Fernando y su casamiento posterior con el conquistador de Canarias, era consecuencias de esa misma necesidad».
Antonio de Béthencourt dedicó bastante tiempo en explicar la discusión que hubo entre los historiadores Antonio Rumeu de Armas y Alejandro Cioranescu a cuenta de este presunto affaire del conquistador de América. «La cazadora era un personaje de la corte aconsejada con su tía, que tuvo sus relaciones con el rey Fernando y para alejarla de él la reina Isabel la casa con Hernán Peraza». El historiador sitúa principalmente las relaciones entre ambos en Córdoba cuando Colón entra con sus embarcaciones. «Luego, en el tercer viaje, el almirante se sorprende cuando se encuentra con la boda de doña Beatriz con don Alonso Fernández de Lugo».
Empresa
El historiador recordó que tanto desde La Gomera como Gran Canaria fueron suministrando todo los necesario para la empresa del descubrimiento. «El libro queda incluido en la línea de las novelas históricas», subrayó, y trata de «una fémina de una fortísima personalidad, acompañada de una belleza de atractiva hermosura y cuyo fuerte carácter la llevó a recurrir con listeza asombrosa durante el reinado de los Reyes Católicos» desde su juventud hasta su desaparición. «Lo que más me ha gustado es cómo ha cogido la representación de los personajes de aquella época», añadió.
Por su parte, Rosario Miranda recordó cómo era la situación en el siglo XVI y destacó que el libro «es ajeno a los prejuicios». Miranda dedicó bastante tiempo a desmentir la acusación al personaje de ser ninfómana en cuanto a que «sus relaciones están muy dilatadas en el tiempo» o asesina «ya que las formas de muerte eran las habituales entonces para mantener la herencia en la corte». La profesora señaló que Álvarez «construye a la mujer como un sujeto digno de fama, un personaje que venció la mediocridad». Finalmente, Faustino García destacó la capacidad de Álvarez de penetrar en la personalidad de una mujer que abasteció a la flota de Cristóbal Colón que paró en La Gomera en sus viajes a América, que en 1498 se casó con Alonso Fernández de Lugo que sería Adelantado de Canarias, y sus amoríos con el maestre de Calatrava Rodrigo Téllez Girón o el almirante.

Se debate en Pontevedra sobre el Colón gallego

En el salón de actos do sexto edificio do Museo de Pontevedra, tuvo lugar el  3-12-2012 una charla coloquio titulada: Cristóbal Colón: A descuberta histórica da súa orixe pontevedresa, fue organizada por el Ateneo de Pontevedra y la Asociación Cristóbal Colón Galego.

 

 

Participaron:  Clodio González Pérez (membro da Ponencia de Antropoloxía do Consello da Cultura Galega. Historiador e etnógrafo), José Martinho Montero Santalha (profesor de Lingua e Literatura Galega. Autor da tese As rimas da poesía trovadoresca galego-portuguesaCatálogo e análise. Presidente da Agrupación Galaico Portuguesa. Especialista na lingua de Colón), Guillermo García de la Riega Bellver (bisneto e biógrafo de Celso García de la Riega. Membro da Asociación Cristóbal Colón Galego) e Manuel Modesto Doval Montes (investigador e divulgador da Teoría Coloniana. Fundador da Asociación Cristóbal Colón Galego).

Clodio González, arrancó la charla recordando la importancia de Pontevedra en los siglos XIV y XV como puerto comercial y marítimo, su importancia en el comercio con los países del norte y su elevado tránsito comercial con el mediterráneo. Como defensor del Colón gallego, creyó oportuno que la sociedad tomara conciencia de la importancia de Pontevedra en el comercio marítimo, el prestigio de sus marinos. Pontevedra era una ciudad próspera volcada al mar y de transcendental relevancia en  las rutas comerciales de la época, sobradamente capaz de formar grandes marineros, expertos tanto en aguas atlánticas como mediterráneas, capaz por tanto de formar un marino de la talla de Cristóbal Colón.

El profesor Martinho Santalha, profesor de lengua y literatura gallega, lusista de convicción, regaló a los asistentes un interesante análisis de las palabras y topónimos empleados por Cristóbal Colón en sus escritos y documentos en el descubrimiento, donde prevalecen de manera manifiesta numerosos portuguesismos o galicismos en el léxico de un Colón que salvo por esto, escribía un castellano perfecto, todo ello impropio de un Genovés de cuna, que por el contrario no incurre en términos que fielmente se puedan considerar italianismos o dejes dialectales itálicos. Quiso recalcar en un momento de la charla, que las diferencias entre gallego y portugués, en la época, eran mínimas, considerando las dos formas un único idioma, pero resaltando que Cristóbal Colón empleó algunos modismos exclusivamente gallegos.

Guillermo García de la Riega, bisnieto del iniciador de la teoría gallega y azote de la genovesa, nos refrescó los comienzos de la Teoría, los indicios consideraros pilares de la misma, su propagación y difusión por todo el mundo, y los problemas con los que se encontraron aquellos que apoyaron fervientemente a su bisabuelo, y que a pesar de ello, la teoría hoy sigue vigente y recobrando con considerable pes, nueva fuerza argumental y documental. El repaso de los acontecimientos evidencia rencillas y zancadillas por parte de sus coetáneos más influyentes, privando a Don Celso de un reconocimiento institucional que sus numerosos seguidores durante más de un siglo venimos reclamando.

Manuel Modesto Doval, cerró la charla exponiendo la evolución de la Teoría, su fortalecimiento con nuevos datos probatorios y la vinculación de Pedro Madruga a Cristóbal Colón con una coincidente biografía, un perfil simétrico y unas circunstancias  y hechos parejos, que permiten sumar a todos los indicios probatorios, la biografía faltante en las otras muchas biografías aspirantes. Los italianos, conocedores de la falta de esta biografía y de un personaje, intentaron crearlo de manera artificiosa al presentarnos a un Cristóforo Colombo que en nada se parece a nuestro Cristóbal Colón, ese fue su mayor error;  Pedro Madruga nuestro mayor acierto.

Al terminar, el público asistente fue tomando la palabra con preguntas a los ponentes, y en todas ellas dominó un halo de reivindicación social y petición de mayor compromiso institucional. En vista del numeroso público y el interés suscitado, se observó la necesidad de repetir este tipo de actos en una fecha próxima.